nieuws

Het M-decreet in het gewoon onderwijs.

Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen

Vanaf het schooljaar 2015-2016 voert de overheid nieuwe maatregelen in om meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs te bieden.

Kinderen met beperkingen die dankzij redelijke aanpassingen het gewoon onderwijs kunnen volgen, hebben het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld laptops in de les, rekenmachines, langere toetstijden …

Leerlingen voor wie de aanpassingen om de gewone leerdoelen te halen, onredelijk zijn, hebben een individueel aangepast curriculum nodig. Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs.
  • Inschrijven in een school voor gewoon onderwijs. In dat geval moet de school met het CLB, de klassenraad en de ouders overleggen of een individueel aangepast curriculum mogelijk is. Vindt de school de daartoe noodzakelijke aanpassingen niet redelijk, dan kan ze de inschrijving weigeren.

Extra informatie

Websites

Leerlingen met beperking naar het gewone onderwijs: 15 vragen en antwoorden
(Klasse voor ouders)

0 reactie(s) reageer op dit artikel